Brist på djursjukskötare leder till kontroversiellt förslag

P4 Kristianstad intervjuar Karin Löfqvist, chefsveterinär AniCura Djursjukhuset i Hässleholm om den rådande bristen på legitimerade djursjukskötare.

Under några år kan djurvårdare få göra delar av djursjukskötares uppgifter på grund av bristen på legitimerad personal.  

Det är stor brist på legitimerade djursjukskötare vilket lett till långa väntetiderna på sina håll när det gäller operationer av djur. Jordbruksverket har därför föreslagit att djurvårdare, efter särskild utbildning och under veterinärs ansvar, kan utföra vissa arbetsuppgifter som idag bara legitimerad personal får göra. Ett undantag som i så fall skulle gälla i sex år.

Karin Löfqvist är chefsveterinär på Anicura djursjukhuset i Hässleholm. Hon är inte helt insatt i Jordbruksverket preliminära förslag men menar att det inte är okontroversiellt.

"Det finns för och nackdelar med allt så jag är lite försiktig med att uttala mig på den punkten. Men generellt sett skulle jag nog säga att vi är mycket positiva till att man har en legitimation i yrket."

Hon tycker framför allt det är viktigt med fler utbildningsplatser.

– Det finns bara en utbildning i Sverige och uppenbarligen har man för få platser till vad behovet är.

Lyssna på reportaget i P4 Kristianstad