Antibiotika ingen fribiljett till färre infektioner vid operation

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, har för andra året i rad genomfört en större studie av infektioner och antibiotikaanvändning i samband med operationer inom djursjukvården. Studien av drygt 1 000 hundar, som opererats vid femtio olika djursjukhus runtom i Europa, visar att en hög antibiotikaanvändning inte är lösningen för att undgå infektioner som följd av operation.

Förebyggande antibiotikabehandling i samband med olika typer av operationer är vanligt förekommande inom all sjukvård, och kan i många fall vara livsavgörande för att undvika infektioner. Men att använda antibiotikaprofylax rutinmässigt leder inte till färre postoperativa infektioner.

– Vår studie visar att de djursjukhus som ofta använder antibiotika i förebyggande syfte vid operationer, inte har lägre andel postoperativa infektioner än andra, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura.

1 035 hundar deltog i studien som genomfördes under perioden februari till maj 2017. Hundarna undersöktes sju respektive 30 dagar efter operation för att på ett tillförlitligt sätt kunna identifiera eventuella infektioner som följd av operationen.

På djursjukhus i Sverige, Norge och Danmark uppstod infektioner i 6,3 procent av fallen samtidigt som endast en tredjedel av patienterna fick antibiotika i förebyggande syfte. I Tyskland, Österrike och Nederländerna var andelen infektioner ungefär densamma (5,9 procent), med den stora skillnaden att drygt 80 procent av patienterna fick förebyggande antibiotika.

– Sett i ett europeiskt perspektiv är jag är övertygad om att vi ytterligare kan minska antibiotikaprofylax och motverka utvecklingen av multiresistenta bakterier utan att öka risken för infektioner. Utförs en operation med rätt teknik och goda hygienrutiner samt i en icke-infekterad vävnad är det oftast onödigt att använda antibiotika, avslutar Ulrika Grönlund.

Syftet med AniCuras studier av medicinsk kvalitet och patientsäkerhet i djursjukvården är att identifiera och kartlägga förbättringsområden för djursjukvården samt dra lärdomar över landsgränser och mellan djursjukhus.

Fler resultat från studien:

För mer information, vänligen kontakta
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura, +46 706 387 562
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886