AniCuras Forskningsfond stödjer tretton nya forskningsprojekt

Sedan flera år tillbaka har AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, genom sin forskningsfond tillfört medel till olika veterinärmedicinska forskningsprojekt. För 2017 beviljas nu tretton olika projekt i fem länder medel ur AniCuras Forskningsfond.

Under årets ansökningsförfarande mottog AniCuras Forskningsfond nära dubbelt så många ansökningar som tidigare år. Tretton av projekten inom bland annat kardiologi, neurologi, ortopedi, reproduktion och invärtesmedicin beviljades finansiellt stöd från fonden.

Ansökningarna för medel ur AniCuras Forskningsfond bedöms av AniCuras Vetenskapliga Råd, som består av ledande specialister inom flera veterinärmedicinska områden.

̶  Det är glädjande att se ett stadigt ökande antal ansökningar av hög kvalitet, och ett ökat antal forskningsprojekt som beviljas medel ur forskningsfonden varje år. AniCuras Forskningsfond innebär en unik möjlighet för veterinärer som inte är knutna till universiteten att bedriva forskning, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd, leg veterinär, VMD, Docent och europeisk specialist i kardiologi (Diplomate ECVIM-CA).

Veterinärmedicinsk forskning utanför universitet är relativt ovanligt eftersom finansiering ofta saknas. För att utveckla en större bredd av veterinärmedicinska områden och ge fler veterinärer möjlighet att bedriva forskning, grundades AniCuras Forskningsfond 2015. Bakom AniCuras Forskningsfond står AniCura tillsammans med tre av dess ägare; Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio Capital och Nordic Capital.

̶  Vår vision är att tillsammans utveckla framtidens djursjukvård och klinisk forskning är naturligtvis en viktig del i det. Vi har goda förhoppningar om att flera av de här forskningsprojekten i framtiden kommer att omsättas i bättre och effektivare behandlingsmetoder för våra sällskapsdjur, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

Forskningsprojekt som beviljats medel ur AniCuras Forskningsfond har valts ut baserat på forskningskvalitet, förutsättningar för publikation i en granskad, internationell veterinärmedicinsk tidsskrift och potential för att förbättra behandlings- och/eller diagnosmetoder.

De tretton veterinärer och forskningsprojekt som fått stöd av AniCuras Forskningsfond är:

Läs mer om de olika forskningsprojekten.

För mer information, vänligen kontakta
Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd, +46 850 530 456
Maria Tullberg, kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 88