AniCura presenterar Kvalitetsrapport för 2016

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, presenterar idag sin årliga kvalitetsrapport. Rapporten, som är unik inom europeisk djursjukvård, beskriver hur AniCura arbetat med vårdkvalitet under 2016 och innehåller viktiga slutsatser om veterinärmedicinsk kvalitet och patientsäkerhet.

– Syftet med rapporten är att ge våra intressenter en transparent och tydlig bild av vårdkvaliteten inom AniCura och hur vi arbetar för att utveckla den. Genom att dela med oss av vårt arbete och beskriva områden där djursjukvården kan förbättras, hoppas vi inspirera hela branschen till fortsatt utveckling, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

Djursjukvårdens första kvalitetsrapport

AniCuras kvalitetsrapport är den enda i sitt slag inom europeisk djursjukvård och har sin inspiration från motsvarande publikationer inom humanvården.

Under 2016 handlade AniCuras kvalitetsarbete bland annat om att genomföra studier av medicinskt utfall och patientsäkerhet bland företagets 150 djursjukhus. Studierna är en del av koncernens kvalitetsutvecklingsprogram QualiCura, och omfattar flera områden relaterade till patientsäkerhet som till exempel handhygien och förekomsten av infektioner i samband med operationer.

– Förutsättningen för vårt kvalitetsarbete och de studier som genomförts är att vi har flera djursjukhus inom samma företag, så att vi kan jämföra olika kliniker, överföra kunskap mellan länder och djursjukhus samt dela på centrala resurser, säger Peter Dahlberg.

Vid sidan av AniCuras koncerngemensamma kvalitetsprogram, QualiCura, bedrivs mycket av kvalitetsutvecklingsarbetet lokalt på respektive djursjukhus inom AniCura. För att stötta de enskilda djursjukhusens utveckling har AniCura veterinärmedicinska råd och gemensamma resurser, flera olika utbildningsprogram samt investerar varje år mångmiljonbelopp i forskning och medicinsk utrustning.

Några av slutsatserna i AniCuras Kvalitetsrapport för 2016:

För mer information, vänligen kontakta
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura, +46 706 387 562
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886