Vikten av att äta rätt

Fortfarande finns det alldeles för många överviktiga hundar och katter – ofta på grund av okunskap om hur många kalorier alla små godbitar ger. Lagom med motion och ett näringsriktigt foder är viktigt för att din kompis ska hålla sig pigg och stark.

Övervikt och fetma är ett stort problem för hundar och katter i västvärlden. Det uppskattas att uppemot hälften av våra hundar och katter är överviktiga.

Precis som hos människor kan övervikt ge upphov till välfärdssjukdomar och förkorta djurets livslängd. Fetma hos hund och katt medför ökad risk för diabetes, ledproblem, hudåkommor, nedsättning av immunförsvaret och ger en ökad belastning på både inre organ och skelett. Dessvärre utgör också fetma en del av en ond cirkel, eftersom det leder till minskad benägenhet att motionera och därmed ett minskat energibehov, vilket i sin tur bidrar till att övervikten ökar. 

Den 22/2 – 20/3 satsar vi därför lite extra på ”Kom i form”.

Promenera in till något av våra djursjukhus eller kliniker så får du goda råd om kost, motion och hälsa. Välkommen!