Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholms svar på Ponnymammans blogginlägg

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholms svar på Ponnymammans blogginlägg den 25 september.

Hej Ulrika,

Med anledning av ditt blogginlägg vill vi framföra följande:

En stiftelses uppgift är att varaktigt förvalta en förmögenhet för ett visst ändamål. Vår stiftelses ändamål är att verka för den öppna och slutna djursjukvården för smådjur (ej häst) i Stor-Stockholm. Det viktigaste för oss som stiftelsens styrelse är att vi fullföljer ändamålet i stiftelseförordnandet vilket vi tycker att vi gör på ett bra sätt.

Det finns ett antal sakfel i ditt blogginlägg:

Att vi använder Stiftelsens kapital till att på olika sätt stötta och utveckla djursjukvården i Stor-Stockholm är i enlighet med våra stadgar. Det är meningen att kapitalet ska användas till stiftelsens ändamål och inte bara läggas på hög. Att besluta vilka initiativ som ska stöttas är stiftelsens styrelses främsta uppgift. Stiftelsen bidrar till djursjukvård i Stor-Stockholm på ett flertal sätt, nedan ett par exempel från de senaste åren:

Mer information om ovanstående finns under sidan djursjukvård.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi är stolta bidragsgivare till djursjukvården i Stor-Stockholm och våra bidrag kommer djur, djurägare och djurhälsopersonal tillgodo. Vi utvärderar kontinuerligt och följer upp att våra bidrag gör skillnad.

Vill du veta mer om Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholms arbete och vad de gör för djursjukvården i Sverige idag? Läs gärna mer på stiftelsens hemsida