Ormbett farligast för husdjur

Artikel i Östra Småland Nyheterna 160702

Fler än någonsin har hört av sig till Giftinformationscentralen med frågor om huggormar i maj och juni månad. I hela landet har 209 personer ringt i juni, vilket kan jämföras med 160 personer året innan. En orsak till de många huggormsbetten kan vara den tidiga värmen.

Husdjur som hundar och katter blir ofta kraftigt påverkade av ormbett. Hundar kan i värsta fall drabbas av kraftiga skador på lever och njurar.

"Ofta är det husdjurens nyfikenhet som ställer till det för dem."

Om en huggorm närmar sig ens hund får man dock inte bete sig hur som helst.

"Om huggormen befinner sig på ens tomt får man lyfta bort den, om man vågar", säger Sofia Herbertsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Kalmar.

Att flytta på ormen är inte att rekommendera om man inte är van att handskas med ormar. Om det inte är möjligt att fånga eller flytta på ormen från ens tomt är det tillåtet att i värsta fall döda ormen, enligt Naturvårdsverket.

Läs hela artikeln i Östra Småland Nyheterna