Ökat intresse för AniCuras forskningsfond

2015 etablerades AniCuras forskningsfond i syfte att stödja klinisk forskning inom veterinärmedicin och fortsätter att röna stort intresse från veterinärer runtom Europa. 2016 års ansökningsförfarande som nu är avslutat hade ett rekordhögt antal ansökningar. Det har lett till att fonden beslutat stödja åtta olika forskningsprojekt vilket innebär en ökning med 60 % jämfört med året innan.

Vetenskaplig forskning utgör grunden i evidensbaserad veterinärmedicin och det finns fortfarande ett antal områden inom veterinärmedicinen som är i stort behov av mer forskning för att bättre kunna besvara hur olika sjukdomar bäst kan lindras och botas. Av den anledningen fortsätter klinisk forskning av hög kvalitet att vara centralt för AniCura och dess medarbetare.

Alla ansökningar till forskningsfonden gås igenom av AniCuras vetenskapliga råd. Rådet skapades 2013 och har som uppgift att främja evidensbaserad medicin, kvalitetssäkring samt forskningsstrategier inom AniCura. AniCuras vetenskapliga råd består av ledande veterinärer inom flera specialiseringar och från flera länder.

"Klinisk forskning är ytterst viktigt för att kunna fortsätta driva utvecklingen inom veterinärmedicin och vi gläder oss därför över att fortsatt få se många högkvalitativa forskningsansökningar. I år har vi fått ansökningar från många håll runtom i Europa i och med att AniCura vuxit in i nya geografier."

Extra glada är vi att fem av de åtta olika forskningsprojekten som fått stöd av AniCuras forskningsfond gått till svenska veterinärer;

Stort grattis säger vi och bra jobbat!