Kliniska aspekter av epilepsi hos hund och katt

Artikel Svensk Veterinärtidning Nr 10, 2016.

Under 2015 publicerade 28 internationella specialister inom epilepsi sju konsensusartiklar för att ge praktiserande veterinärer en handledning till kliniska aspekter av epilepsi hos hund och katt. Föreliggande artikel sammanfattar experternas rekommendationer beträffande bland annat diagnostik, behandling och utvärdering.

Läs hela artikeln från Svensk Veterinärtidning.