Hedersdoktor vid SLU

Lillemor Wodmar, veterinär, AniCura styrelseledamot och Generalsekreterare för svensk Djurskydd har blivit utnämnd till hedersdoktor vid SLU.

Lillemor promoverades den 8 oktober till hedersdoktor vid SLU, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Lillemor tog veterinärexamen vid SLU 1985 och har därefter en lång karriär inom yrket. Hon har bland annat varit privatpraktiker, delägare i Årstakliniken, stadsveterinär i Stockholm, kontrollveterinär vid Livsmedelsverket, länsveterinär i Stockholm och sedan 2011 generalsekreterare i Svenska djurskyddsföreningen samt är AniCura styrelseledamot.

Läs mer