Donator räddade Ellas liv

Artikel Norra Skåne 160111

Tidningen Norra Skåne träffade hunden Ella, tillsammans med husse och matte Erik och Lisbeth Nilsson samt veterinär Erik Sundqvist på AniCura Djursjukhuset i Hässleholm.

Veterinär Erik Sundqvist var en i det team som tog emot Ella.

"Hon visade endast svaga livstecken och var illa däran. Vi lyckades rädda henne tack vare att vi hade en hund som kunde ge henne en halv liter blod", säger Erik Sundqvist, som nu startar en blodbank i Hässleholm, där det ska lagras hundplasma och röda blodkroppar.

Ella är ett typiskt exempel på en hund som förmodligen inte hade klarat livhanken, om det inte hade funnits en bloddonator som kunde ringas in.

Läs artikeln i Norra Skåne