AniCura stödjer Veterinärer utan gränser

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, blir huvudsponsor för den ideella föreningen Veterinärer utan gränser. Föreningen, som startade 2010 och är partipolitiskt och religiöst obunden, ger stöd till veterinärmedicinska projekt i både Afrika och Asien, främst i utsatta områden. Genom samarbetet får AniCura möjlighet att verka för en förbättring av djur- och folkhälsa i världen.

I många länder är människor beroende av djur för livsmedelsförsörjning, som transportmedel eller som dragdjur i lantbruket. Hundar utför t ex arbeten som vakthundar, herdehundar för boskap eller som specialutbildade minhundar. Djur kan dock även utgöra risk för människor genom att t ex sprida smittsamma sjukdomar.

Föreningen Veterinärer utan gränser prioriterar långsiktiga projekt. Under 2015 kommer stöd bland annat att ges till Lilongwe Society for Protection and Care of Animals, ett projekt för kastration och vaccinering av gatuhundar i Malawi. Så kallade Neuter & Release-program används i många städer och byar runt om i världen som ett sätt att hantera populationen av gatuhundar. I det aktuella projektet görs i samband med kastrationen även en rabiesvaccinering. Tillsammans minskar dessa åtgärder både den totala förekomsten av rabiessmitta såväl som antalet djur som kan utgöra potentiella smittbärare. Därigenom minskar risken för att människorna i området ska smittas av rabies.

Sedan 2012 har även projekt för minhundsverksamhet i Kambodja och Irak fått stöd och under 2015 kommer det att fortsätta i Irak. Hunden, med sitt sofistikerade luktsinne, har förmåga att upptäcka nedgrävda landminor. I minhundsverksamheten utbildas lokala hundförare i att träna hundar till att reagera på och varna för minor, så att dessa kan grävas upp och desarmeras. Inga av projektens minhundar har kommit till skada i sitt arbete.

AniCura har valt att stödja Veterinärer utan gränser då föreningens filosofi och värderingar stämmer överens med våra, och vi tillsammans kan påverka människor och djurs välfärd i utsatta delar av världen.

”AniCura visar socialt engagemang och har utifrån sin omfattande kompetens förståelse för vikten av smittskydd och god hälsa hos djur i andra länder. Vi ser fram emot gott framtida samarbete”, säger Camilla Wallander, leg veterinär och styrelseledamot Veterinärer utan Gränser.

”Arbete som utförs genom Veterinärer utan Gränser är av stor betydelse för människors och djurs hälsa och kan till och med utgöra skillnaden mellan liv och död. Genom att stödja Veterinärer utan gränser får AniCura möjlighet att bidra till ett mycket angeläget arbete”, säger Boel Sandros, leg veterinär och kommunikatör AniCura.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Elisabeth Persson, VMD, docent och styrelseledamot Veterinärer utan Gränser, +46 706 975 244
Boel Sandros, leg veterinär och kommunikatör AniCura, +46 705 528 210

Initiativ

Vi inom AniCura anser att det är naturligt att vi som ett privat företag tar initiativ för vår omvärld, våra medmänniskor och andra levande varelser. Djurens välbefinnande och hälsa ligger oss förstås särskilt varmt om hjärtat, men vi vill också värna om den värdefulla roll djur spelar i människors liv. AniCura arbetar aktivt för att främja samhällsnytta inom djurhälsa och vill stötta organisationer som delar samma filosofi och värderingar och som verkar för en ökad interaktion mellan människor och djur. Detta arbete kallar vi Initiativ.

Pågående Initiativprojekt

Sedan 2007 erbjuder AniCura Västra Djursjukhuset i samverkan med Faktum årligen fri vård av hemlösa djurägares sällskapsdjur. I Stockholm håller AniCura Gärdets Djurklinik i samarbete med Hundstallet, Svenska Hundskyddsföreningen, Stockholms Stadsmission och Svenska Djurskyddsföreningen regelbundet öppet för fri vård av hemlösas djur.

AniCura stödjer Svenska Hundskyddsföreningen och Hundstallet, vars verksamhet stämmer väl överens med våra egna värderingar.

Från och med 2015 är AniCura huvudsponsor för Skandinaviska Vård- och terapihundsföreningen, som verkar för att stärka utvecklingen av hundens arbete inom vård, skola och omsorg.

Foto: Veterinärer utan gränser

Foto: Karin Alvåsen

Om AniCura
Vi på AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård och har 270 djurkliniker och djursjukhus i Europa. Vi skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Våra 5 500 passionerade medarbetare tar varje år hand om två och en halv miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

Vår vision är att tillsammans skapa framtidens djursjukvård genom en säker vård av hög kvalitet och god tillgänglighet. I Sverige sträcker sig AniCura från Åre i norr till Malmö i söder vilket ger en hög tillgänglighet i form av akutsjukvård och dygnet runt vård i hela landet.