Toggle menu

AniPlan

På AniCura är friska djur och nöjda djurägare vårt primära fokus och därför har vi utvecklat AniPlan. AniPlan är ett paket av förebyggande vårdtjänster som syftar till att ditt djur skall må bra och minska riskerna för allvarliga hälsoproblem. AniPlan ger även bra rabatter på ytterligare tjänster och produkter samt bidrar till en regelbunden och nära dialog med veterinär och kunnig djurhälsopersonal. AniPlan är ett abonnemang som betalas via en fast månadskostnad. Förebyggande vårdtjänster till en fast månatlig kostnad har under många år erbjudits utomlands där de blivit mycket populära och uppskattade av djurägare.

AniPlan – Tjänstebeskrivning

AniPlan hälsokontroll

Vid den årliga kontrollen undersöks djurets hälsotillstånd. På denna kontroll går vi tillsammans igenom ditt djurs dagliga beteende och aktivitetsnivå, humör, aptit, vätskeintag samt toalettvanor. Veterinären gör en klinisk undersökning av bland annat ögon, öron, tänder och munhåla, muskulatur, klor, yttre könsorgan, hud och päls. En kontroll av rörlighet och hull ingår också. Veterinären lyssnar dessutom på hjärta och lungor samt känner igenom buken med händerna.

Små hälsoproblem kan utveckla sig till allvarligare problem om de inte behandlas. Om en sjukdom är under utveckling, har djuret större chans till full återhämtning ju tidigare åtgärder sätts in. En hälsokontroll möjliggör att små åkommor upptäcks i tid och ökar sannolikheten för att ditt djur fortsätter att vara friskt.

Om hälsokontrollen väcker misstanke om att djuret är sjukt kan det vara nödvändigt att göra ytterligare undersökningar och tester för att kunna ställa diagnos och inleda behandling. Dessa undersökningar ingår inte i AniPlan. Om djurägaren redan hemma har upptäckt sjukdomssymtom hos hunden eller katten skall ett vanligt veterinärbesök bokas.

AniPlan vaccination

Hundar och katter vaccineras för att förebygga sjukdomar hos individen och för att hindra smittspridning till andra djur. I AniPlan Vaccination för hundar ingår vaccinering mot kennelhosta varje år samt vart tredje år mot parvovirus, smittsam leverinfektion (HCC) och valpsjuka. Vaccinering mot rabies och leptospiros ingår inte i AniPlan Vaccination men kan vara aktuellt om du till exempel reser utomlands med ditt djur

AniPlan Vaccination för katter innehåller årlig vaccinering mot kattsnuva samt vart tredje år vaccinering mot kattpest (parvo). Ytterligare vaccineringar som kan vara aktuella men som inte ingår i AniPlan Vaccination är felin leukemi, kattaids (felint immunosuppresivt virus) och rabies.

Du beslutar i samråd med din veterinär om vilka tilläggsvacciner som ditt djur eventuellt är i behov av.

AniPlan blodprov

Med AniPlan Blodprov tar man ett blodprov på katt (över 5 år) i samband med den årliga hälsokontrollen. Ett årligt blodprov kan avslöja om det finns begynnande förändringar och invärtes sjukdom, som man ofta först upptäcker senare i förloppet. Därmed kan en tidig behandling påbörjas och eventuella sjukdomssymtom fördröjas eller förebyggas helt.

Blodproven består av en kemisk analys av bland annat blodsocker, njur-, lever- och sköldkörtelvärden. Är det nödvändigt att ge djuret lugnande för att kunna ta blodprovet ingår inte detta i AniPlan.

AniPlan urinprov

Genom ett urinprov kan sjukdomar i urinvägarna och i vissa andra organ upptäckas.

I AniPlan Urinprov ingår en urinanalys (urinsticka och mätning av densitet) i samband med den årliga hälsokontrollen. Du kan gratis hämta material till uppsamling av urin på din AniCuraklinik.

AniPlan tandkontroll

Många hundar och katter lider av tandvärk, men det kan vara svårt att upptäcka symtom på detta. Genom att vi kontrollerar djurets tänder regelbundet kan allvarliga problem i munhålan undvikas. En tandkontroll består av en generell klinisk undersökning av munhåla och tänder.

Visar det sig att ytterligare undersökningar är nödvändiga (till exempel röntgen) eller om behandling krävs, sker detta efter överenskommelse mellan veterinär och djurägaren. Enbart den årliga tandkontrollen ingår i AniPlan.

AniPlan kloklippning

De flesta hundars klor behöver klippas regelbundet. Långa klor skadas lättare och kan även påverka hundens sätt att röra sig, vilket medför felaktig belastning av leder och skelett. Kraftigt förvuxna klor kan orsaka skador på trampdynan vilket medför smärta och inflammation.
Hur ofta klor ska klippas är individuellt och beror bland annat på ras, ålder, aktivitetsnivå
och anatomi.

Många djurägare klipper själva sitt djurs klor medan andra väljer att låta AniCurakliniken hjälpa till. Det är viktigt att regelbundet kontrollera ett djurs tassar och klor.

AniPlan inkluderar sex årliga kloklippningar för hund. Kloklippning erbjuds dagtid när det finns utrymme för personalen att hinna mellan övriga tidsbokningar. Behöver ditt djur lugnande inför kloklippningen är detta inte inkluderat i AniPlan.

AniPlan butiksrabatt

Vi erbjuder 10% rabatt i vårt breda sortiment av noga utvalda foder för hund och katt. Samma erbjudande gäller även på andra varor till hund och katt i vår butik.

AniPlan foderrådgivning

Det är viktigt att ge ett anpassat och näringsrikt foder. Vi hjälper gärna till med att hitta det foder som är mest lämpligt för varje fas av ditt husdjurs liv.

AniPlan receptförskrivning

Varje receptförskrivning bygger på en ingående kunskap om en individ. Bara veterinärer får skriva ut läkemedel på recept och med några få undantag får detta bara göras efter undersökning av djuret. Alla arvoden för receptförskrivning till ditt djur är inkluderat i AniPlan.

AniPlan direktregleringsavgift

AniPlan är ingen försäkring och täcker inte sjukdom eller olycksfall och vi rekommenderar därför att du försäkrar ditt djur. I de fall då AniCurakliniken har ett direktregleringsavtal med ditt försäkringsbolag kan en direktreglering ofta genomföras under försäkringsbolagets öppettider. Direktreglering innebär att man som djurägare inte lägger ut pengar för den del som ersätts av försäkringsbolaget. Normalt tar kliniken ut ett arvode för den administrativa kostnaden i samband med direktregleringsarbetet. Som AniPlankund är detta arvodesfritt.

AniPlan vikt

Fetma är den största orsaken till sjukdomar hos djur. Liksom hos människor kan djur utveckla följdsjukdomar på grund av övervikt. Exempel på dessa är artros och diabetes.

Det kan vara svårt att bedöma hur mycket djuret bör väga. Vår erfarna personal hjälper till med bedömning av ditt djurs hull och vägning samt kan ge råd om idealvikt samt passande utfodring och motion.

I AniPlan är regelbunden kontrollvägning gratis och du är välkommen att väga ditt djur hur ofta du vill. Har ditt djur inte sin idealvikt eller om du har frågor finns även gratis foderrådgivning.

Hur fungerar det?

AniPlan innebär att ditt djur får en egen hälsoplanering över året, till en fast månadskostnad som betalas via autogiro. I abonnemanget, som finns för både hund och katt, ingår bland annat de viktigaste undersökningarna och vaccinationerna som din veterinär bedömer att ditt djur har behov av. Abonnemanget ger också bra rabatter på högkvalitativ djurmat och andra produkter för ditt djur. Du får även råd och vägledning om hur du själv kan förebygga problem och sjukdomar och kan ställa frågor om saker du funderar på eller är orolig över. Med AniPlan hjälper veterinären, tillsammans med dig, att säkerställa att ditt djur har rätt förutsättningar för god hälsa och ett långt liv. AniCuras förhoppning är också att AniPlan och ett ökat hälsomedvetande leder till lägre kostnader genom ett minskat behov av avancerad veterinärvård.

Varför ska jag abonnera på vård?

När ditt djur verkar må bra och vardagen rullar på är det lätt att glömma årliga kontroller som är till för att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede. Med AniPlan får du regelbundna inplanerade vårdbesök, ökad kunskap om ditt djur, mer frekvent dialog med kunnig djurhälsopersonal och kontroll över kostnaderna. Din klinik kallar till de undersökningar som ligger i hälsoplanen och lär bättre känna ditt djur och dess specifika förutsättningar.

Vad kostar det?

AniPlan betalas via en fast månadskostnad om 199 kr (bortsett från katter under 5 år som har en reducerad kostnad om 139 kr/månad). Vid registrering av flera djur är månadskostnaden 20 kr lägre per ytterligare djur. Priset är kraftigt rabatterat och förväntas leda till en lägre kostnad för veterinärvård över djurets hela livscykel.

Vad ingår i AniPlan hos AniCura i Sverige?

AniPlan är anpassat efter ditt djur och har tagits fram av våra veterinärer i syfte att i första hand förebygga sjukdom och åkommor och i andra hand upptäcka dessa i ett tidigt skede. I samband med den årliga vaccinationen, som är inkluderad i AniPlan, görs även en fullständig hälsokontroll där veterinären undersöker hud, päls, öron och tänder. Djurägare och ansvarig veterinär samtalar då också om eventuella förändringar, som t ex kan tyda på smärta hos djuret eller andra besvär som har uppmärksammats. I dessa fall tas en dialog med djurägaren om vilka vidare undersökningar som kan krävas och kostnaden för dessa.

Utöver den årliga vaccinationen och hälsokontrollen ingår bland annat, urinprov, kloklipp (gäller för hund), blodprov (gäller för katt över 5 år), receptutskrivning, direktregleringsavgift och nutritionsrådgivning. Med AniPlan följer också rabatter på djurmat och andra butiksvaror, men viktigast av allt är att AniPlan ger nära kontakt med kunnig djurhälsopersonal och ökad medvetenhet om ditt djurs hälsa.

Varför AniCuras AniPlan?

AniCuras strävan är att tillhandahålla bästa tänkbara djursjukvård. Inom AniCura har alla djursjukhus och kliniker tillgång till flera av Europas ledande specialister och avancerad utrustning om så skulle behövas. Vi har hög tillgänglighet samt ett ständigt och systematiskt kvalitetsarbete som konstant fortgår. AniCura har som första djursjukvårdsföretag i världen publicerat en kvalitetsrapport i syfte att uppmuntra till ytterligare kunskapsutbyte och kvalitetsutveckling i branschen. Vår storlek och fokus på högkvalitativ djursjukvård är din trygghet.

Behövs en vanlig djurförsäkring också?

AniPlan inkluderar olika tjänster av planerad förebyggande vård. AniPlan är dock ingen försäkring och täcker inte sjukdom och olycksfall. Vi rekommenderar alltid att teckna djurförsäkring för att täcka oförutsedda händelser, oavsett om du väljer AniPlan eller ej.

Vilka djursjukhus och kliniker erbjuder AniPlan i Sverige?

I dagsläget kan du teckna AniCura AniPlan hos AniCura Djurdoktorn i Linköping. Intresset för AniPlan och förebyggande vård är stort och fler AniCura djursjukhus och djurkliniker kommer att lansera tjänsten under våren 2017.

Välj klinik som erbjuder denna tjänst

{{ currentClinic.shortName }}

{{ currentClinic.openStatusToday.formattedStatus }}

Övrigt

Kontakta oss Boka tid