Toggle menu

Remissformulär Bild


För snabb och korrekt hantering ber vi dig att fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tack på förhand!

  • Skriv om du remitterar hela fallet eller om du enbart remitterar till bilddiagnostik. För att undvika missförstånd är det viktigt att både vi och ägaren informeras om detta. När patienten enbart remitteras för en undersökning lämnas svaret till djurägaren av remitterande veterinär dvs. av dig.

  • Klicka på "Skicka" längst ned i formuläret. Vår remisskoordinator kontaktar djurägaren för tidsbokning
REMISSFORMULÄR BILDDIAGNOSTIK
Prioritet

Remissvar önskas via:


Fallet remitteras för:

Modalitet

SEDERING/SÖVNING
Är djuret i skick att sederas?

Är djuret i skick att sövas?

COR/PULM

Har djuret friska njurar? Krea rek över 8 år

UPPGIFTER OM DJURÄGAREN

UPPGIFTER OM DJURET
Djurets kön