Toggle menu

Laboratorium


AniCura Kalmar Djursjukhus har ett eget laboratorium, Kalmar DjurLab, utrustat med modern apparatur för snabba analyser och svar på blod- och urinprover etc. Vi har även tillgång till mikroskop där vi bl.a. artbestämmer ohyra eller undersöker kristaller och bakterier i urinprover.

Provsvar från laboratoriet får du som regel direkt vid ditt besök på djursjukhuset. Prover som vi inte har möjlighet att analysera på vårt eget laboratorium skickas vidare till andra laboratorier både inom Sverige och utomlands, det dröjer då från ett par dagar upp till ett par veckor beroende på vad det är för slags analys innan vi får svar på proverna.

På Kalmar DjurLab arbetar Ulrika Christerson som är MSc och PhD Biomedicin. Provsvaren ger oss värdefull information om ditt djurs hälsotillstånd, och är ofta helt avgörande för vidare behandling och medicinering.